Slavii şi influenţa lor asupra poporului daco-roman

      Comentariile sunt închise pentru Slavii şi influenţa lor asupra poporului daco-roman

Slavii au fost o populaţie migratoare de origine indo-europeană. Ei  erau alcătuiţi din triburi şi uniuni de triburi. În mileniul I, s-au deplasat dinspre răsărit şi au ocupat teritorii în estul și centrul Europei.

Dintre toate popoarele migratoare au avut un rol important în Europa, şi în Dacia, în formarea naţiunilor actuale Astfel, în primele veacuri, slavii au luat în stăpânire văile şi şesurile libere – fiind preocupaţi de agricultură şi păşunat, pe când dacii au rămas în locurile păduroase spre munte. Un alt motive pentru care daco-romanii s-au retras spre munte este frica.

În momentul declinului avarilor, slavii au ajuns până în Peninsula Balcanică – inclusiv teritoriul Daciei. Au deprins de la avari arta războiului şi au devenit independenţi. Ei numeau pe daco-romani valahi.

Această denumire era dată de alte popoare, populațiilor romanizate din Europa Centrală și Răsăriteană. Cuvântul vlah îşi are originea în lingvistica germanică – cuvântul în germană walh sau walah, înseamnă “străin” şi provine din numele poporului celtic al Volcilor (Volcae în latină).

Slavii ne-au influenţat în mai multe privinţe cum ar fi: limba, organizarea socială şi de stat, cultura şi biserica.

Limba Poporului Slab

În ceea ce priveşte limba, e interesant, la poporul slav, că termenii care indicau poziţii de conducere au fost preluaţi de români. De exemplu: la rege i se zicea kral (de la regele francez Carol cel mare – în germană Karl der Große). Acest termen a fost preluat de unguri, Kirâly, şi de români, crai.

Alte cuvinte care desemnau poziţia de şef sunt ban şi jupan (căpătate de la avari), boier, Jenez (cneaz) şi vitez (viteaz). Unicul termen de conducere sută la sută slav este voievod (sau voivod), care desemna căpetenia de oaste. În plus pe lângă acest titlu apare şi cuvântul latin domn. El are aproape acelaşi sens cu voievod, după cum jude are cu cneaz.

Totuşi, limba română a fost influenţată şi de romani, astfel că termenul împărat – imperator – se mai păstrează încă. În partea stîngă, simbolul din imagine reprezintă putere, conducere.

Aproape toţi termenii din limba română care se referă la conducere sunt de origine slavă. Aceasta înseamnă că au dominat o perioadă valahii. A fost nevoie dei câteva sute de ani ca slavii să se lase românizaţi.

Pe teritoriul dacic s-a întâmplat inversul a ceea ce s-a întmplat la sud şi sud-vest de Dunăre, adică în Bulgarie şi în Serbia şi Croaţia, şi anume unde vorbitorii de limbă latină s-au lăsat slavizaţi. Aceasta nu poate însemna altceva decât că valahii (românii de azi) erau mai numeroşi decât slavii, aşadar cei din urmă au fost încorporaţi.

Acestea fiind spuse, poporul român s-a format din baza dacică la care s-a adăugat un strat roman, apoi al doilea strat slav.